Rozpocznij tworzenie rzeczywistości 

- wybierz gdzie mają się zmaterializować Twoje zdjęcia